Elke vijf jaar organiseert Laga het meest toonaangevende lustrum binnen de studenten roeiwereld. Dit jaar ligt de focus bij duurzaamheid. We streven ernaar ons terrein te voorzien van groene stroom, en zoeken creative oplossingen om het afval duurzaam te verwerken. Heeft u interresse in een partnership, neem dan contact op met Cas of Alle

Cas Sunderman: +31 6 12609686

Alle Kolff:             +31 6 27458991