Wij als de Lustrumcommissie verzorgen een jaar vol activiteiten om het 29 lustrum van de D.S.R.V. “Laga” te vieren. Het is een jaar waarin de geschiedenis, de toekomst en de prestaties van Laga gevierd moeten worden. Gedurende het hele jaar laten wij Lagaaiers hier samen met trots en plezier bij stilstaan. Dit doen we door gedurende het jaar een aantal activiteiten voor en samen met Lagaaiers te organiseren. Het jaar zal haar klimax bereiken tijdens de lustrum week, van 8 tot en met 14 juli, wanneer er een week vol feesten op de planning staat. Uiteraard kunnen wij dit niet alleen, Daarom hebben we een tiental ondercommissies opgezet om ons met de verschillende facetten van het organiseren van het lustrum te ondersteunen. De huidige situatie omtrend Corona brengt een heleboel onzekerheid met zich mee, we willen jullie als lagaaiers graag geruststellen dat we er alsnog naar streven een zo’n compleet en feestelijk mogelijk jaar te bezorgen.

Email: Lustrum@laga.nl