Het Lustrumjaar zal haar climax bereiken tijdens de lustrum week, van 3 tot en met 8 juli 2022, wanneer er een week vol feesten op de planning staat. Uiteraard kunnen wij dit niet alleen, Daarom hebben we  ondercommissies opgezet om ons met de verschillende facetten van het organiseren van het lustrum te ondersteunen. De verschillende commissies zijn te vinden op de website!